Update: Andrea Rossi en zijn E-CAT. Koude kernfusie of (on)verklaarbare warmte

487794_45065553

You may also like...

 • Joannes Van den Bogaert

  Waarom ook niet eens kijken naar de e-Cat Site met het artikel “cold fusion catalyst” en LANR Coulomb explosion vermeld in vervallen Belgische octrooien BE1002780, BE1002781 en BE1003296.

 • Thijs

  Vermoedelijk doelt u op http://e-catsite.com/2012/09/14/cold-fusion-catalyst/ en http://e-catsite.com/2012/04/20/lanr-by-coulomb-explosion/. Wederom aardige lappen tekst, niet echt uitnodigend om te lezen. Patenten zijn er primair om technologie te beschermen. Dat de vinding daadwerkelijk functioneert zoals beschreven in het patent is officieel een vereiste maar in de praktijk van minder belang. Het bestaan van deze patenten doet me dan ook vrij weinig.

  Vanzelfsprekend ben ik wel benieuwd naar de werkingsprincipes. Wanneer u de LANR in een paar zinnen kunt beschrijven ben ik een en al oor.

 • Joannes Van den Bogaert

  Zoals uit de tekst van de genoemde octrooien blijkt wordt deuterium opgesloten in fijne deeltjes van een waterstofaborberend metaal zoals palladium of titaan (ook nikkel). Deze deeltjes worden eerst negatief geladen en deuterons(+) uit een plasma erin opgezogen. Daarna worden deze negatief geladen deeltjes in contact gebracht met een anode(+) op hoge potentiaal (keV of zelfs MeV) zodat de electronen snel onttrokken worden en de positieve deuterons samen gedrukt worden in het positieve kristalrooster en kernfusie door Coulomb explosie (zie definitie in de octrooien) optreedt.
  Volgens een meer recent voorstel is de anode vloeibaar lithium op hoge positieve potentiaal en worden genoemde negatif geladen deeltjes erin geprojecteerd zodat zelfs X-stralen ontstaan die zoals bij de waterstofbom bijdragen aan de kernfusie. Het ministerie van landsverdediging heeft de publicatie van de octrooien met 2 jaar vertraagd.

 • Thijs

  Bedankt voor de beknopte samenvatting. Het opsluiten van deuterium-atomen in een metaalrooster neemt inderdaad een groot aantal vrijheidsgraden weg. Het klinkt aannemelijk dat de kans op krachtige botsingen daarmee toeneemt. Of het afdoende is voor fusie-reacties kan ik niet overzien. Het lijkt me zoals aangegeven een serieus onderzoek waard.

 • Joannes Van den Bogaert

  Geachte,

  Bekijk ook eens de e-Cat Site het artikel: “cold fusion catalyst” en verneem ook wat meer over de aangehaalde Belgische octrooien vertaald in het Engels. De berekening van de massa van het proton gelijklopend met een type van berekening voor het vrije electron op blz. 3-4 van BE1002781 is de moeite waard om te toetsen aan de theorie voor het verkrijgen van massa door het Higgs deeltje.