Over WattisDuurzaam.nl | Wie, wat en waarom?

Duurzaam nieuws met diepgang


Eigenaar- en auteurschap | Dit is WattisDuurzaam.nl in het kort:

 • Analyses, achtergronden en nieuws over klimaatbeleid en de energietransitie;
 • Eenmansproject, begin 2012 opgericht door Thijs ten Brinck;
 • Financieel onafhankelijk, beïnvloed door alles en iedereen;
 • Incidenteel ondersteund door gastauteurs en adverteerders;
 • Kosteloos toegankelijk, open voor discussie;
 • Maandelijks 30.000 tot 40.000 bezoekers. 

Lees verder voor het wie, wat en waarom van deze publicatie.

9447314745_a15e0a5732_k


Visie | Betaalbare energie, als middel en als doel

Betaalbaar duurzaam is slechts het begin

Betaalbare emissievrije energie, die één op één concurreert met olie, aardgas en steenkool, is essentieel om klimaatverandering en luchtvervuiling aan te pakken. Maar concurreren met ‘fossiel’ is slechts het begin.

Emissievrije energiebronnen hebben alles in zich om veel goedkoper te zijn dan fossiele energie ooit geweest is. Met betaalbare duurzame energie is zeewater zoet te maken, is energie-intensieve industrie voor de hele wereld beschikbaar en zijn materialen oneindig te recyclen. Met energie, veilig drinkwater, gezonde voeding en essentiële grondstoffen voor iedereen valt de grondslag onder vele conflicten, geopolitieke spanningen en toegeknepen oogjes weg.

Met energie in overvloed zijn kinderarbeid, onverantwoorde bevolkingsgroei en wereldziekten beter te bestrijden. Met emissievrije energie in overvloed is de milieu- en klimaatschade die door fossiel energieverbruik is veroorzaakt grotendeels terug te draaien.

De primaire overtuiging van WattisDuurzaam.nl is nadrukkelijk technopositief: Duurzaamheid staat de economie niet in de weg maar zal de welvaartsgroei juist versnellen. Een emissievrij energiesysteem is in potentie niet alleen het antwoord op de wereldproblemen van deze tijd maar nadrukkelijk óók een aanjager van mondiale economische groei.


Missie | Haast met de energietransitie

Vertrouwen in de wetenschap

Een duurzame economie is technisch volledig mogelijk en economisch uiteindelijk onvermijdelijk. De energietransitie rustig op zijn beloop laten, is echter geen optie.

Niemand kan alles weten. Voor het bouwen van bruggen vertrouwen we op ingenieurs, voor ons voedsel vertrouwen we op boeren, voor onze gezondheid op artsen en voor onze kennis over milieu- en klimaat op de wetenschap. Voor wie de wetenschap vertrouwt, is het helder dat de CO2-arme economie liever gisteren dan morgen de overhand heeft.

Als we er niet in slagen de energietransitie tijdig te voltooien, vergaat de wereld niet. Ook de mensheid zal niet zo snel uitsterven door onbeheerste klimaatverandering. Wel zal ons leven zonder adequaat klimaatbeleid nadrukkelijk veel minder prettig zijn dan het zou kunnen zijn.

De argumenten, de techniek, het geld en de grondstoffen om de transitie tijdig te voltooien zijn in overvloed beschikbaar. De uitdaging blijft enorm – ook gegeven die overvloed – en zal ik absoluut niet bagatelliseren. Toch zijn het enkel onze aversie tegen verandering, kortetermijnbelangen en hardnekkige misverstanden die een succesvolle transitie daadwerkelijk in de weg staan.

Met WattisDuurzaam wil ik de kans op adequaat klimaatbeleid te vergroten. Hoe meer consumenten, aandeelhouders en stemgerechtigden ik met mijn stukken enthousiast krijg voor de transitie, hoe sneller de transitie verloopt. Zo draag ik naar vermogen bij bij aan een wereld die interessanter, comfortabeler en – for lack of a better word – duurzamer is. 


Aanpak | Activistisch beschouwen en nuanceren

Besef, begrip en dan zelf kiezen

WattisDuurzaam is in 2012 gestart als nieuwsplatform, vanuit de gedachte dat inspirerende praktijkvoorbeelden het beste bewijs zijn dat cleantech de moeite waard is.

Inmiddels is het (gelukkig!) druk in dat gat in de markt. Er komt geen krant meer door de brievenbus zonder energienieuws en diverse platforms zoals Energeia, DuurzaamBedrijfsleven, Solar Magazine, Flux Energie en ZERauto.nl voorzien dagelijks in specifieke nieuwsbehoeften.

Ten opzichte van de start van WattisDuurzaam valt er (wederom gelukkig!) vandaag ook veel meer nieuws te verslaan dan in 2012. Als je in huidige markt als duurzaam nieuwsmedium volledig én actueel wil zijn, lukt dat alleen met meerdere voltijdskrachten.

Dat er tegenwoordig veel meer gedacht, gesproken en gespreven wordt over energie is zeer welkom. Het betekent echter ook dat er spelers meedoen in het debat die het speelveld nog niet volledig overzien, of die zich strategisch dommer voordoen dan ze zijn. Ook in deze sector klinken holle vaten hard. Dat veroorzaakt ruis in een fase waarin we ons geen ruis kunnen permitteren..

In de beperkte tijd die ik voor WattisDuurzaam heb, zet ik mij in om trends te duiden, patstellingen te doorbreken en onhandige misverstanden op te helderen. De inzet is dat een artikel op het moment van publiceren actueel is maar ook een jaar later het lezen waard blijft. Afgaande op de statistieken en reacties slaat die benadering aan. 

Wie | Thijs ten Brinck

Thijs ten Brinck

In mijn jeugd ben ik volop blootgesteld aan Lego, De Kijk, Discovery Channel en de ingenieursvakbladen van mijn vader. In de grensbeek achter ons huis bouwde ik stuwdammetjes en over die beek stookte ik zelfgesprokkelde vuurtjes of liep ik met de hond tussen de (Duitse) windmolens. Mijn profielwerkstuk was een zonnevolger. Mijn studie Sustainable Energy Technology was een bijna niet te vermijden gevolg van al het voorgenoemde.

Terwijl mijn inzicht in de kansen van windenergie, zonnepanelen, efficiency, vraagsturing en opslag groeide, bleef de Nederlandse publieke opinie stuiteren tussen zielige ijsberen en linkse hobbies. Ik miste optimistische verslaggeving over de doorbraken in de wetenschap, innovaties in de techniek en aansprekende voorbeelden in de praktijk die de energietransitie voor mij toen al onvermijdelijk maakten – daarmee pretendeer ik zeker niet de ik de mooie doorbraken van de afgelopen jaren heb voorzien. De transitie gaat in vele opzichten nog veel sneller dan ik in 2012 had verwacht. In cruciale andere opzichten echter helaas juist weer trager.

Mijn diepe overtuiging is dat inzet van techniek uiteindelijk altijd goedkoper is dan verbruik van grondstoffen. Als techniek de ruimte krijgt zich te ontwikkelen, is een energiebron die komt aanwaaien simpelweg voordeliger dan energie die we diep uit de aarde delven.

Als energiestudent met een mening, een webdesignbureautje en genoeg vrije tijd startte ik in 2012 WattisDuurzaam.nl. Daar ben ik niet meer mee gestopt. Mijn interesse voor de transitie is met de jaren alleen maar gegroeid. Ook nu ik minder vrije tijd heb, blijf ik de ontwikkelingen volgen. Waar ik het niet kan laten, meng ik mij in het debat.


Ervaring en inspiratie

 • Universiteit Twente. Mijn multidisciplinaire inzicht in energiesystemen, chemie, engineering, fysica, materialen, klimaat en economie deed ik op tijdens mijn bachelor Advanced Technology en master Sustainable Energy Technology in Enschede.
 • Accenture. Bij adviesbureau Accenture was ik tijdens mijn stage verantwoordelijk voor de organisatie van de Innovation Awards. Hier kwam ik in contact met honderden startups en MKB’ers actief in de duurzame energie en circulaire economie.
 • Alliander. Bij Liandon (hernoemd tot Qirion, de consultancytak van netbeheerbedrijf Alliander) vergrootte ik mijn inzicht in de distributie van elektriciteit en gassen en onderzocht ik de kansen van de waterstofeconomie. Ik studeerde af op verschillende energietransitiescenario’s voor Texel.
 • DuurzaamBedrijfsleven. Bij mediabedrijf DuurzaamBedrijfsleven maakte ik van mijn hobby mijn beroep. Hier schreef ik 5 dagen per week over de transitie in de energie, industrie, finance, bouw- en infra, transport en mobiliteit. Op de redactie leerde ik toegankelijk schrijven op tempo, onder de druk van de actualiteit. Buiten interviewde ik aanjagers van de transitie en topmensen uit de sectoren van mijn expertise. Ook kwam ik in aanraking met de wereld van radio, drukwerk en adverteren.
 • We-Boost Tenders. Met tenderadviesbureau We-Boost Tenders ondersteunen we grote en middelgrote aannemers in de grond-, weg- en waterbouw en utiliteit met het strategisch inschrijven op EMVI- en BVP-aanbestedingen. We-Boost ziet het belang van de cross-sectorale transitie en geeft me de ruimte om mijn kennis van de energiemarkt op peil te houden en onder werktijd congressen te bezoeken of praatjes te houden over de energietransitie.
 • Klimaat en Energiekoepel. KEK is een netwerk van young professionals actief in energie, landbouw, mobiliteit, bouw en industrie. Met KEK maakte ik de totstandkoming van het Nederlandse Klimaatakkoord intensief mee en leverde ik input en reviews op de afspraken voor de elektriciteitssector.
 • We-Boost Transitions. De bij We-Boost Tenders opgedane ervaring in aanbestedingen zet ik met mijn medeoprichters bij We-Boost Transitions in om via publieke werken de Nederlandse energietransitie te versnellen.
 • Podcasts, RSS en social media. In de trein, op de fiets en aan de wandel luister ik podcasts. Heel veel podcasts. Over energie, wetenschap, geopolitiek en media. Als ik mijn koptelefoon vergeten ben scroll ik in mijn voorbije kwartiertjes door het internationale energienieuws in mijn RSS-reader, op Twitter en LinkedIn. In de energietransitie is verveling uitgesloten. 🙂

Vragen, klachten, tips of suggesties?

Bij WattisDuurzaam doe ik al mijn stunts zelf, van onderwerpkeuze tot eindredactie. Voor op- of aanmerkingen op taal, inhoud en techniek kunt u mij het best als volgt bereiken:

 • Inzake gepubliceerde artikelen. Indien u een vraag hebt, bent u vaak niet allen. Uw vragen beantwoord ik het liefst publiek, onder het betreffende artikel. De reactievelden staan open.
 • Inzake suggesties voor artikelen. Uw suggesties zijn welkom via de contactpagina.
 • Inzake verkoop van producten. WattisDuurzaam verkoopt géén van de op deze site besproken producten. De meeste artikelen bevatten links naar de fabrikant of dealer.
 • Inzake adverteren. Lees hier de mogelijkheden en voorwaarden om te adverteren.

Overige vragen, klachten, tips of suggesties? Graag via de contactpagina.


sustainable (1)

Wat is duurzaam?

Om hem toch maar in te koppen; Duurzaamheid is een verwaterd containerbegrip maar desondanks de term die het best dekt waar ik naar streef. WattisDuurzaam is een samentrekking van de hoofdvraag van deze tijd en de achternaam van de man die de eerste energierevolutie aanjoeg. Op naar de tweede! 🙂

Verdienmodel | Geen
Niet door geld gedreven

Vaak is mij het verwijt toegeslingerd dat ik onderdeel ben van een klimaatmaffia of dat ik mijzelf gierend verrijk met het verspreiden van de milieupropaganda.

Daarom, na aarzeling, dit blokje over de kosten en baten van WattisDuurzaam.nl:

 • Kosten. Jaarlijks maak ik een kleine € 1.000,- aan kosten, vooral hosting en openbaar vervoer. Ontwerp en techniek heb ik in eigen beheer.
 • Uren. Research en schrijfwerk doe ik vooral in de avonden en weekenden. Als de agenda het toelaat ook onder werktijd, waarvoor dank We-Boost!
 • Baten. WattisDuurzaam dwingt mij de energietransitie te blijven volgen en scherp te blijven nadenken over de uiteenlopende visies op klimaatbeleid. Daar doe ik het voor.
 • Inkomsten. Advertenties* leveren mij – na aftrek van kosten – jaarlijks grofweg een skivakantie op. Ik hoop dat u me dat gunt. Ook als u het niet met mij eens bent. 🙂

WattisDuurzaam hoeft kortom geen geld op te leveren. Wel sta ik nadrukkelijk open voor samenwerking. Zo snel ik meer inkomsten uit de site kan halen, kan ik meer schrijven.

*Regelmatig krijg ik verzoeken voor advertenties. Regelmatig zeg ik nee. Bij de advertenties die ik wel plaats staat (direct bovenin het artikel) vermeld dat het een samenwerking betreft. 


Imagecredits: Samir Luther (windturbines), via Flickr Creative Commons (Cropped) / XKCD (Comic)


Ontdek meer van WattisDuurzaam.nl

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.