Adverteren op Wattisduurzaam.nl

Wat hebben we u als adverteerder te bieden?

De doelgroep van Wattisduurzaam.nl is divers maar deelt een bovengemiddelde interesse in energie, milieu en vooruitgang. Maandelijks bereikt WattisDuurzaam 15.000 tot 25.000 bezoekers (gemeten over juni 2018 t/m juni 2019).

WattisDuurzaam.nl heeft verschillende opties om uw merk, product of dienst onder de aandacht te brengen. Dit kan bijvoorbeeld met een banner naast één, enkele of alle 500+ artikelen op de site, via adoptie van een bestaand artikel of publicatie van een gesponsord artikel.

Uitgangspunten voor advertorials:

  • Onderwerpkeuze in overleg, tekst aangeleverd door adverteerder. Richtlijn: 300 tot 700 woorden.
  • Maximaal 3 externe links. Do-follow, tenzij anders overeengekomen. Interne links in overleg.
  • Eindredactie en opmaak door WattisDuurzaam.
  • Voor de lezer is altijd duidelijk dat het een samenwerking betreft.
  • Tarieven worden vastgesteld aan de hand van actuele bezoekersaantallen en vraag en aanbod.
Contactinformatie WattisDuurzaam.nl

*Telefoonnummer en/of fysiek adres enkel op aanvraag. Niet om geheimzinnig te doen maar omdat dit privé is.