Adverteren op Wattisduurzaam.nl

Wat hebben we u als adverteerder te bieden?

De doelgroep van Wattisduurzaam.nl is divers maar deelt een bovengemiddelde interesse in energie, milieu en vooruitgang. Maandelijks bereikt WattisDuurzaam 25.000 tot 40.000 bezoekers (gemeten over maart 2020 t/m maart 2021). U kunt uw product of dienst onder de aandacht brengen met een gesponsord artikel.

Uitgangspunten voor advertorials:

  • Onderwerpkeuze in overleg, tekst aangeleverd door adverteerder. Richtlijn: 300 tot 700 woorden.
  • Maximaal 3 externe links. Do-follow, tenzij anders overeengekomen. Interne links in overleg.
  • Eindredactie en opmaak door WattisDuurzaam.
  • Voor de lezer is altijd duidelijk dat het een samenwerking betreft.
  • Tarieven worden vastgesteld aan de hand van actuele bezoekersaantallen en vraag en aanbod.
Contactinformatie WattisDuurzaam.nl

*Telefoonnummer en/of fysiek adres enkel op aanvraag. Niet om geheimzinnig te doen maar omdat dit privé is.