Cookiebeleid Wattisduurzaam.nl

Voor WattisDuurzaam.nl is het gebruik van enkele cookies belangrijk voor de prestaties en/of het beheer van de website. Op deze pagina een korte beschrijving per type cookie dat u kunt tegenkomen op WattisDuurzaam.nl en een toelichting van ons beleid inzake de verschillende cookies.

Meer informatie en instellingen voor browsers

Wanneer u wilt surfen zonder cookies kunt u dit in de meeste browsers goed instellen. Deze oplossing geldt dan in één keer voor alle sites die u bezoekt en is volgens ons te prefereren boven blindelings vertrouwen op de juiste aanpassingen bij individuele websites.

Voor meer informatie over cookies in het algemeen en voor uitleg omtrent de voor- en nadelen van het gebruik van cookies verwijzen we u graag naar de Consumentenbond. Hier vindt u ook een stappenplan met uitleg voor gangbare browsers om cookies te verwijderen en te weigeren.

Video en audio (soms cookies)

Sites als Youtube, Vimeo en SoundCloud bieden de mogelijkheid beeld en geluid te embedden. Op WattisDuurzaam.nl maken we dankbaar gebruik van deze gratis diensten. Wel gaat het inladen van deze mediabestanden helaas vaak samen met het plaatsen van een cookie. We zijn van mening dat beeld (demonstraties van prototypes, documentaires) en geluid (radiofragmenten, interviews) veel waarde toevoegen aan onze geschreven artikelen en nemen deze cookies daarom voor lief.

Sociale netwerken (wel cookies)

Diensten als Facebook en Twitter helpen u onze berichten snel te verspreiden. Actief gebruik van deze diensten gaat momenteel niet zonder cookies.

Analyse van statistieken (wel cookies)

We zijn zeer benieuwd waar onze bezoekers in geïnteresseerd zijn. Aan de hand van deze informatie besluiten we bijvoorbeeld om over bepaalde thema’s meer of juist minder te schrijven.

Advertenties (geen cookies)

Eventuele advertenties worden handmatig geplaatst. Hiervoor zijn geen cookies nodig. Wel krijgen adverteerders op aanvraag beperkt inzage in de hierboven beschreven (geanonimiseerde) statistieken.