Disclaimer

[English version below]

De informatie op Wattisduurzaam.nl is in de regel met zorgvuldigheid samengesteld. Berichten worden kritisch bekeken maar, soms ten onrechte, niet kapotgecheckt. Onjuistheden en onvolledigheden zijn af en toe dan ook onvermijdelijk.

Wattisduurzaam.nl aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor fouten of eventuele gevolgen hiervan. Ditzelfde geldt voor informatie waar vanaf deze website naar wordt verwezen. Treft u onjuistheden aan dan stellen wij een notificatie zeer op prijs. We zullen er zo snel mogelijk naar handelen.

Wattisduurzaam.nl streeft ernaar zo correct mogelijk om te gaan met auteursrechtelijk beschermd materiaal. Voor informatie en nieuws wordt waar van toepassing verwezen naar de originele bron. Beeldmateriaal is in de regel afkomstig van websites die het materiaal ‘royality free’ of onder een creative commons licence, al dan niet met verwijzingsverplichting, aanbieden. Wattisduurzaam.nl kan onmogelijk controleren of materiaal inderdaad rechtmatig op dergelijke sites beschikbaar is gesteld. Ook waar bedrijven of organisaties persfoto’s beschikbaar stellen, of waar beelden door herhaaldelijke vertoning onderdeel van het publieke domein lijken te zijn wordt er van uit gegaan dat er geen bezwaren op gebruik door WattisDuurzaam.nl rusten.

De beschrijving van evenementen in DeGroeneAgenda is veelal een op een overgenomen van de betreffende organisator; de belangeloze promotie van events weegt hier naar onze inschatting op tegen de inbreuk op het auteursrecht.

Mocht u zich, op welke wijze dan ook, benadeeld voelen door onderdelen van deze site neem dan gerust contact op via info@wattisduurzaam.nl. Wanneer uw klacht gegrond is zullen we hier zo snel mogelijk naar handelen.

 

……………………………
English version
……………………………

 

Wattisduurzaam.nl consists of material gathered from various sources. When practically possible, credit is given where credit is due. Most of the imagery is downloaded from ‘stock photo’ sites that present the material as royality free or creative commons, with or without the need for attribution. It is impossible for Wattisduurzaam.nl to verify if material is indeed made available in a legitimate manner. When material appears to be in the public domain, or appears to be part of dedicated press material, utilization of the material is assumed to be permitted.

If you feel in any way disadvantaged by parts of this site please feel free to contact us at info@wattisduurzaam.nl. When your claim appears to be legitimate we act upon it as soon as possible.