Boskalis baggert zes maanden succesvol op biodiesel

Baggerschip, via Boskalis

Baggerbedrijf Boskalis heeft het hoofdeiland van het nieuwe natuurgebied de Marker Wadden opgespoten met een schip dat voor de helft op biobrandstof vaart. Gedurende de operatie heeft deze keuze 600 ton CO2-uitstoot bespaard.

CO2-uitstoot 600 ton lager

De Nederlandse startup Goodfuels zet zich in voor een duurzame scheepvaart. Boskalis heeft Goodfuels met het Marker Waddenproject de ruimte voor een grote pilot met hernieuwbare scheepsdiesel gegeven.

Het hoofdeiland van de Marker Wadden heeft een oppervlak van 250 hectare. Boskalis heeft de eerste helft van 2016 vrijwel 24/7 gewerkt aan het opspuiten van dit natuureiland, midden in het Markermeer bij Lelystad. Tijdens dit werk voer het baggerschip van Boskalis voor 50 procent op de door Goodfuels geleverde biobrandstof.

Biobrandstof als bijproduct van de Finse bosbouw

Naast Boskalis werkten ook de Finse scheepsmotorbouwer Wärtsila en de eveneens Finse biodieselproducent UPM Biofuels mee in deze praktijktest. “Onze duurzame brandstof is gemaakt uit resten van de houtindustrie”, zegt Sari Mannonen, vicepresident van UPM Biofuels. “Bioverno reduceert niet alleen de CO2-emissies maar vermindert ook andere schadelijke uitstoot significant.”

UPM Biofuels is onderdeel van het Finse bosbouw- en papierconcern UPM. In zijn bioraffinaderij verwerkt het Finse bedrijf jaarlijks 100.000 ton houtafval tot 120 miljoen liter biodiesel. De houtdiesel is volgens UPM een drop in-alternatief dat fossiele diesel in bestaande motoren volledig kan vervangen. Varend op de hernieuwbare brandstof ligt de CO2-uitstoot 80 tot 90 procent lager en halveert de hoeveelheid fijnstof die het schip uitstoot.

Duurzaam varen, treinen, graven en vliegen

Vermoedelijk vanwege de nieuwigheid is er tijdens het opspuiten van de Markerwadden 50 procent fossiele brandstof bijgemengd. Toch resulteerde de praktijktest in een CO2-reductie van 600 ton. Uitgaande van 2,5 kilo CO2 per liter fossiele diesel is er gedurende de baggeroperatie een goeie 400.000 liter van het half groene brandstofmengsel verstookt.

“We zijn erg blij met UPM Biofuels als partner binnen dit baanbrekende testprogramma”, zegt Dirk Kronemeijer, CEO van GoodFuels. “Deze samenwerking versnelt de doorbraak van echt duurzame biobrandstoffen in de wereldwijde maritieme industrie.” Met Goodfuels richt Kronemeijer zich niet alleen op de scheepvaart maar ook op het verduurzamen van treintransport (daar waar nog geen bovenleiding beschikbaar is) en op biobrandstof voor zwaar bouwmaterieel. Voor Kronemeijer GoodFuels opzette was hij vier jaar lang CEO van SkyNRG, een van de belangrijkste spelers op de wereldmarkt voor duurzame luchtvaartbrandstoffen.

Bron: Boskalis, Goodfuels / Imagecredit: Boskalis

Dit vind je misschien ook leuk...