Bouwen langs het spoor, een kans voor onze woningbouwopgave

Bobby Kasimis, via Unsplash Public Domain

De almaar stijgende huizenprijzen tonen dat de vraag naar woningen groter is dan het aanbod, zeker in binnensteden. Dicht bij het spoor is vaak nog wel ruimte voor nieuwbouw. Om daar prettig te wonen, zijn soms maatregelen nodig.

Dit artikel is onderdeel van een samenwerking met BouwenLangsHetSpoor.nl.

Plek voor starters, midden in de stad

Voorheen werd voor nieuwbouw vaak naar ruimte aan de rand van de stad gekeken. Een akker of grasland omvormen tot een woonwijk kan nog steeds, maar voldoet niet zonder meer aan de woonbehoeften van vandaag.

De komende 10 jaar moeten er een miljoen woningen bijkomen in Nederland. Juist de grote groep starters, die in de huidige woningmarkt achter het net vist, woont graag in steden. Daar zijn vrienden, terrassen, openbaar vervoer en winkels altijd dichtbij. Met een (nieuwbouw)appartement in de stad is leven zonder auto goed te doen.

Als het lukt om zoveel mogelijk van de miljoen nieuwe woningen binnen de bestaande bebouwde kom te realiseren, zijn er niet óók een miljoen nieuwe parkeerplaatsen nodig. Als het lukt om steden te verdichten, kunnen nieuwe toegangswegen in het buitengebied achterwege blijven. Dan blijft er – om de steden heen – meer ruimte over voor natuur en recreatie.


Op zoek naar ruimte in de populaire binnensteden

Langs of boven het spoor wonen

Erg veel lege ruimte is er niet in steden. Leegstand van kantoren is nauwelijks nog aan de orde, een optopwoning bovenop bestaande bouw is zelden haalbaar en de groene stadsparken volbouwen is zeker geen optie.

Wie woningen wil ontwikkelen in bebouwd gebied, komt niet zelden uit nabij spoorlijnen. Daar valt in veel steden ruimte vrij, bijvoorbeeld bij de herontwikkeling van oude bedrijfs- en industrieterreinen. In andere steden is in de zones langs (of boven) het spoor überhaupt nog nauwelijks gebouwd. Wonen en werken nabij een actieve spoorlijn heeft nu eenmaal zijn nadelen. Voorbijrollend treinverkeer maakt geluid en zeker de zwaardere goederentreinen veroorzaken ook trillingen.


10 jaar ervaring met trillingsvrij bouwen langs het spoor

De meeste (laagfrequente) geluids- en trillinghinder is inmiddels gelukkig goed te ondervangen. Het is wel zaak om zo vroeg mogelijk in de ontwerpfase van een nieuwbouwproject te weten met welke hinderbronnen rekening gehouden dient te worden. Als een gebouw er eenmaal staat, is het lastig en kostbaar om hinder alsnog weg te nemen.

Met name het doen van een goede en bruikbare trillingspredictie is vrij complex en dus in de regel tijdrovend en kostbaar. Het optreden van trillingen is afhankelijk van onder meer de samenstelling van de ondergrond, het gebruik van het spoor en de aanwezigheid van bijvoorbeeld wissels of spoorwegovergangen.


Gratis quickscan

We-Boost heeft de afgelopen jaren veel van deze trillingspredicties uitgevoerd.

Op basis van deze ervaring heeft We-Boost het rekenmodel ‘Bouwen langs het Spoor‘ gebouwd om trillingsanalyses nauwkeuriger, goedkoper en sneller uit te voeren, om daarmee de woningbouwopgave te versnellen.

Dit rekenmodel ontsluit data van ruim 600 metingen bij spoorlocaties in Nederland. Op basis van dit model biedt We-Boost een quickscan met een nauwkeurige voorspelling van het optreden van trillingen op nieuwbouwlocaties langs het spoor.

De quickscan geeft al binnen twee werkdagen uitsluitsel of maatregelen nodig zullen zijn om trillingen te ondervangen. Wil jij weten hoe je trillingsoverlast door treinverkeer bij jouw bouwproject voorkomt? Doe dan de quickscan.


Imagecredit: Bobby Kasimis, via Unsplash Public Domain


Ontdek meer van WattisDuurzaam.nl

Abonneer je om de nieuwste berichten naar je e-mail te laten verzenden.

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.