Tot €95 mln kavelhuur per jaar voor windparken IJmuiden Ver A en B

Mark König, via Unsplash Public Domain

Het ministerie voor Klimaat en Energie heeft de conceptregelingen voor de gunning van windparken IJmuiden Ver Alpha en Beta gepresenteerd. Beide kavels krijgen een aansluiting op het Nederlandse elektriciteitsnet van 2 gigawatt.

Circulariteit en CO2

Sinds subsidievrij de norm is voor wind op zee, daagt de Nederlandse overheid gegadigden uit om te scoren op uiteenlopende gunningscriteria.

Conform de conceptregeling voor IJmuiden Ver vallen in totaal 400 punten te verdienen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de zekerheid van realisatie van de windparken, de jaarlijkse energieopbrengst en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Nieuw is de aandacht voor de circulariteit en de CO2-footprint van de windparken. Voor beide kavels zijn bij elkaar 40 punten te verdienen met onder meer een circulair ontwerp, inzicht in het gebruik van zeldzame aarden en balsahout en het beperken van de CO2-uitstoot tijdens productie van de turbines en tijdens realisatie van het windpark.


Opnieuw de focus op systeemintegratie of ecologie

Net als bij windpark Hollandse Kust West is er gekozen om bij één van de 2 kavels de nadruk te leggen op ecologie en voor het tweede kavel op integratie van de windstroom in het Nederlandse elektriciteitsnet.

In de aanbesteding voor IJmuiden Ver Alpha zijn 180 van de 400 punten te verdienen met voorkomen van hinder voor zeevogels, trekvogels, vleermuizen en zeezoogdieren, het bevorderen van de onderwaternatuur en het ontwikkelen van nieuwe kennis over de biodiversiteit op zee. Dit zowel tijdens de bouw als gedurende de exploitatie van het windpark.

Ook voor IJmuiden Ver Beta gelden stevige eisen op het vlak van biodiversiteit maar daarop kunnen inschrijvers zich voor dit kavel niet onderscheiden. Met 168 van de 400 te verdienen punten ligt hier de focus op het optimale gebruik van de windstroom en de netaansluiting van 2 gigawatt. De maximale score is te behalen met investeringen in 1 gigawatt of meer aan nieuw elektriciteitsverbruik op land dat kan meebewegen met de opwek van de windturbines.


Opnieuw kavelhuur, maar nu in potentie veel meer

Ook net als bij windpark Hollandse Kust West (HKW) kunnen inschrijvers punten verdienen met een ‘financieel bod’. In plaats van eenmalig maximaal €50 mln per kavel voor HKW moeten de winnende inschrijvers voor IJmuiden Ver hun bod gedurende de volledige looptijd van de vergunning (waarschijnlijk 40 jaar) jaarlijks gestand doen.

Maximaal €3,8 mrd

Voor kavels Alpha en Beta is met een bod van respectievelijk €44,5 mln en €40 mln het maximum van 60 punten voor dit criterium te verdienen.

Omgeslagen over de verwachtte jaarproductie komt dat neer op ruwweg een halve eurocent per kilowattuur. Dat lijkt nog te overzien, maar de kavelhuur komt voor de gegadigden bovenop de investering in het windpark zelf én bovenop de aanvullende investeringen in systeemintegratie en ecologie. Als beide winnende gegadigden met het maximale financiële bod inschrijven, betekent dat voor ‘ons’ als inwoners van Nederland €3,8 mrd aan collectieve inkomsten.


Bron: RVO / Imagecredit: Mark König, via Unsplash Public Domain

Thijs ten Brinck

Ontdek meer van WattisDuurzaam.nl

Abonneer je om de nieuwste berichten naar je e-mail te laten verzenden.

Dit vind je misschien ook leuk...

1 reactie

  1. Will Eisinga schreef:

    3.8 miljard aan collectieve inkomsten. Met Wind op Zee. Solarmagazine heeft een artikel. 100 tot 183 Gigawattpiek Zon-PV in Nederland in 2050. dat is 183.000 Megawatt Zon-PV. Borssele is 500 Megawatt kernenergie.
    Wat is de verhouding 183.000 Megawatt Zon-PV en 500 Megawatt kernenergie???? en wat levert 183.000 Megawatt Zon-PV op aan inkomsten???? ik heb zelf al 10 jaar 11.000 kWh productie met Zonnepanelen. als een kWh 50 cent is levert dat 5500 euro per jaar op voor mij. Dat is ook zo. dus wat is de berekening van de opbrengst in euro’s van 183.000 Megawatt Zon-PV????

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.