Duitsland at vorig jaar 17% minder koetjes en kalfjes dan in 2018

Kyle Mackie, via Unsplash Public Domain

In 2023 at de gemiddelde Duitser 8,9 kilo rundvlees, 17% minder dan de 10,7 kilo die in 2018 gegeten werd door de gemiddelde Duitser. Dat blijkt uit cijfers van het Bundesinformationszentrums Landwirtschaft (BZL). 

9 kilo minder per jaar

De totale vleesconsumptie per inwoner daalde in Duitsland in de periode 2018-2023 met 15%, van 60,9 kilo tot 51,6 kilo slachtgewicht.

De consumptie van varkensvlees daalde zowel in absolute zin (34,1 tot 27,5 kilo) als relatief (19,3%) het sterkst. Ook de consumptie van pluimvee daalde sinds 2018, met een bescheiden 300 gram (2,2%). Van 2022 tot 2023 toonde de consumptie van pluimvee echter een opvallende toename, van 12,2 tot 13,1 kilo.


Minder van het meest klimaatintensieve vee

De daling van de vleesconsumptie is goed voor het milieu en vrijwel zeker ook een plus voor het dierenwelzijn en de Duitse volksgezondheid. Dit laatste ook dankzij de verlaagde kans op antibioticaresistentie en gereduceerde uitstoot van fijnstof.

Bron: BZL

In de strijd tegen klimaatverandering is met name de sterke afname in de inname van rundvlees fantastisch. De productie van een kilo rundvlees* heeft een klimaatimpact vergelijkbaar met de uitstoot van net geen 100 kilo CO2, zie de grafiek hieronder. Dit vooral omdat runderen veel van het sterke broeikasgasmethaan uitboeren. Uitgaande van gemiddeld 83 miljoen Duitsers in de periode 2018-2023 ligt de jaarlijkse consumptie van rundvlees in Duitsland nu 150 miljoen kilo lager dan in 2018. Dat scheelt jaarlijks ruwweg een half miljoen koeien en 15 miljoen ton CO2-equivalente broeikasgasuitstoot**.


*Vlees van melkkoeien heeft een kleinere klimaatimpact. Welk deel van de huidige Duitse rundvleesconsumptie van melkkoeien komt, heb ik niet kunnen vinden. De wereldwijde rundvleesconsumptie overstijgt de vleesproductie vanuit de melkveehouderij. Mijn aanname hier is daarom dat de gedaalde Duitse rundvleesconsumptie voornamelijk een afname in vleeskoeien betekent. 

**Duitsers zullen een deel van de calorieën die nu niet meer uit rundvlees komen vervangen door ander voedsel. De werkelijke broeikasgasreductie zal dus iets – maar vanwege de enorme klimaatimpact van rundvlees zeker niet veel – lager liggen.


Nederlandse vleesconsumptie daalt ook, maar minder snel

Nederlandse cijfers voor 2023 zijn nog niet beschikbaar maar ook hier lijkt een voorzichtige daling ingezet. Tussen 2005 en 2018 schommelde het Nederlandse vleesverbruik per hoofd van de bevolking rond de 77 kilo karkasgewicht per jaar. In 2022 lag onze vleesconsumptie volgens de Vleesnota 2023 op 75 kilo per inwoner, 2,7% minder ten opzichte van 2018.

Op basis van deze cijfers kun je niet stellen dat Nederlanders gemiddeld meer vlees eten dan Duitsers. De hoeveelheden uitgedrukt in karkasgewicht (Nederland) en slachtgewicht (Duitsland) zijn lastig te vergelijken. Waarschijnlijk ligt de daadwerkelijke inname van vlees  per Duitser (nu nog) hoger dan die per Nederlander. Zeker is echter dat de vleesconsumptie in Duitsland veel sterker is gedaald dan in Nederland. Hopen dat dit doorzet, en dat Nederland het voorbeeld volgt.


Bron: BZL / Imagecredit: Kyle Mackie, via Unsplash Public Domain

Dit vind je misschien ook leuk...

1 reactie

  1. Matthijs Kunenborg schreef:

    Beste Thijs,

    Zou het niet beter zijn om te kijken naar de netto broeikasgas-uitstoot bij vleesconsumptie ipv naar de bruto uitstoot?
    Normaal doe je toch een LCA om te kijken naar de invloed van bepaalde activiteiten op het klimaat?

    Wat je nu doet, verwijt je anderen wanneer ze dat doen bij het gebruik van biomassa.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.