Eneco en Google pleiten bij EC voor daadwerkelijk groene waterstof

Jon Tyson, via Unsplash Public Domain
Opnieuw relevant: 3 november 2022 | Oorspronkelijke gepubliceerd: 15 september 2022

Onder meer Google, Eneco, Iberdrola, Schneider Electric, EDP en Wind Europe roepen de Europese Commissie op om in de regelgeving voor hernieuwbare waterstof te borgen dat waterstof geproduceerd via elektrolyse daadwerkelijk resulteert in CO2-reductie. In een brief vragen de bedrijven simpel gezegd om alle (hieronder beschreven) afzwakkingen aan de Europese Renewable Energy Directive II (RED II) inzake waterstof weer terug te draaien.

Om hernieuwbaar te heten moet waterstof volgens de bedrijven gemaakt zijn met elektriciteit die in dezelfde regio en in hetzelfde uur is opgewekt, door duurzame energieprojecten die specifiek voor de elektrolyse gebouwd zijn. Als Europa regelgeving invoert die de duurzaamheid van als hernieuwbaar verkochte waterstof ondermijnt, kan dat volgens de briefschrijvers wereldwijd grote gevolgen hebben. Hieronder het oorspronkelijke bericht van 15 september 2022.

Europees Parlement draait de klok terug voor groene waterstof

Het Europees Parlement heeft gisteren een amendement op het Europese Renewable Energy Directive II (RED II) aangenomen dat de directe koppeling tussen groene stroom en groene waterstof grotendeels opheft. 

Balans per kwartaal in plaats van per uur

In de eerdere versie van de Europese richtlijn RED II stonden scherpe voorwaarden om te borgen dat de productie van waterstof in elektrolysers niet indirect extra CO2-uitstoot veroorzaakt.

Een producent van waterstof moest op uurbasis aantonen dat de elektriciteit die hij gebruikte voor de productie van groene waterstof ook in hetzelfde uur duurzaam opgewekt was. Ook moest de elektriciteit opgewekt zijn door een energieproject dat ten dienste van de elektrolyser gerealiseerd is. Onder meer na dreigementen vanuit de waterstoflobby dat ontwikkelaars van elektrolyseprojecten massaal naar de Verenigde Staten zouden vertrekken, heeft een krappe meerderheid van het Europees Parlement de Renewable Energy Directive II ten aanzien van groene waterstof nu sterk afgezwakt. De nieuwe tekst luidt:

“De balans tussen de hernieuwbare elektriciteit die via één of meer stroomafnameovereenkomsten is aangekocht en de hoeveelheid elektriciteit die wordt afgenomen van het net om de brandstof te produceren, moet op kwartaalbasis worden bereikt opdat de productie volledig als hernieuwbare brandstof van niet-biologische oorsprong wordt aangemerkt.”


Veel meer ‘groene’ waterstof uit dezelfde elektrolyser

De hernieuwbare brandstof van niet-biologische oorsprong is hier dus groene waterstof. Producenten van waterstof kunnen een elektrolyser nu veel meer uren per jaar benutten dan een wind- of zonnepark elektriciteit levert, en mogen de waterstof alsnog groen noemen. De betere benuttingsgraad maakt investeren in elektrolyse aantrekkelijker maar is niet zonder risico’s.

Het resultaat in de praktijk is dat een deel van de waterstof dankzij de extra elektrolyser-draaiuren met elektriciteit uit kolen- en gascentrales geproduceerd wordt. Dat zal het imago van waterstof uiteindelijk geen goed doen. Een drama zoals de biomassasector heeft meegemaakt toen de publieke opinie keerde, ligt ook voor waterstof nog steeds op de loer.


Bron: Europees Parlement / Imagecredit: Jon Tyson, via Unsplash Public Domain

Thijs ten Brinck

Ontdek meer van WattisDuurzaam.nl

Abonneer je om de nieuwste berichten naar je e-mail te laten verzenden.

Dit vind je misschien ook leuk...

7 reacties

 1. Erjen Jongepier schreef:

  ik snap je probleem niet: er is toch balans tussen duurzaam opgewekte E en door de P2G verbruikte E? alleen niet momentaan maar over een langere periode. gewoon een GvO constructie dus. je conclusie lijkt me dan ook niet correct: er wordt op kwartaalbalans geen extra niet-groene E verbruikt.

  • R Baars schreef:

   Het gaat om imago. Als je weet dat het niet waait en de zon niet schijnt, maar wel 24/7 waterstof wordt gemaakt, kan dat wantrouwend werken (greenwashing!) naar de waterstofmarkt.

   Dit amendement helpt natuurlijk erg voor de businesscase van elektrolysers die het liefst volcontinue draaien, dus ik denk dat het bevorderend werkt voor opschaling van productie; iets dat hard nodig is.

 2. Carel Wreesmann schreef:

  Groene waterstof is mooi, maar zal altijd relatief duur blijven. Ik ben het eens met de auteur eens, dat de huidige waterstof hype best wat getemperd mag worden. Wat dat betreft is het goed dat vanwege de hoge prijs van aardgas, de optie van blauwe waterstof (voorlopig) uit beeld is geraakt. En helemaal het idee van blauwe waterstof aan te leveren door Gazprom. Ik pleit voor meer aandacht voor elektrificatie.

  • Mark Breed schreef:

   Conclusie lijkt mij discutabel. Je zou zo immers hetzelfde kunnen concluderen voor BEVs, boilers, warmtepompen, etc. Het is echter ook een feit dat electrificatie incl electrolyzers deels nog niet schone energiebronnen gebruiken. Echter is dat erg kijken in het hier en nu. We het hebben over een transitie pad. We hebben electrificatie én waterstof hard nodig om de transitie volledig te kunnen maken en de opwarming van onze aarde voldoende te beperken. Niet mee wachten dus. Nu beginnen. Wetende dat op termijn, na leercurve en schaalcurve waterstof alles in zich heeft om ook kostenconcurerend te zijn met fossiele brandstoffen …

   • Pascal R schreef:

    Het probleem zit in het rendement. Als je bijvoorbeeld een huis wilt verwarmen met “duurzame” waterstof, heb je meer dan 8x meer duurzame elektriciteit nodig dan wanneer je datzelfde huis verwarmt met een warmtepomp. Of wanneer je een FCEV rijdt heb je 2x meer duurzame elektriciteit nodig dan bij een BEV.

 3. Carel Wreesmann schreef:

  Windstroom van de Noordzee wordt nu aangeboden voor 2 ct/kWh, maar is alleen beschikbaar als het waait (ongeveer 50% van de tijd). In tegenstelling tot elektriciteit, kun je warmte tegen relatief geringe kosten opslaan. Aardgas in Nederland, dat per pijpleiding wordt aangevoerd, kostte (tot 2020) 1 ct/kWh, maar nu is dat > 20 ct/kWh. Nog afgezien van het voordeel van warmtepompen (inderdaad 8x keer minder stroom nodig), zou je met deze gasprijs windmolens winstgevend kunnen inzetten voor uitsluitend elektrische verwarming van huizen, kantoren, etc. (zelfs als je dat met straalkacheltjes doet).
  Aardgas in de vorm van LNG kostte (tot 2020) 3 ct/kWh. Ik verwacht dat dit over 5 jaar de marktprijs van aardgas zal worden, wanneer er wereldwijd voldoende LNG capaciteit is bijgebouwd. Dan blijft Noordzee windstroom dus goedkoper! Met een CO2 taks (€/ton 100) komt hier in geval van fossiel aardgas nog 2 ct/kWh bij.
  Nu nog niet, maar in 2030, zo is de verwachting, zal 1 kg groene waterstof € 1,50 kosten. Waterstof wordt als batterij gezien, en dat betekent, dat het moet opgeslagen worden. Dat vereist extreem hoge druk, hetgeen extra kosten met zich meebrengt, ik gok op €/kg 0,50 à 1,00. Waterstof bevat (142/3,6=) 40 kWh/kg aan warmte. Dat is 5 à 6 ct/kWh.

 4. Hernieuwbare waterstof kan ook geproduceerd worden door kernkrachtcentrales. Door de elektrolyse van stoom of nog beter het geproduceerde plasma kan 100.000 maal effiënter waterstofmoleculen produceren dan welk elektrochemische procedure dan ook en zelfs methaanmoleculen kunnen geproduceerd worden met CO2 uit de atmosfeer. Er zijn overigens nog meer productiemethodes denkbaar van groene waterstof dan die welke geproduceerd worden uit wind of water en zonnekracht. Van biologische oorsprong bv bacterieel uit waterzuiveringsinstallaties….maar ook niet biologisch/bacterieel uit mierenzuur en ammoniak productiestromen waarbij ijzervijlsel vaak de meest effiënte katalysator bleek te zijn. (micro) WKK met Stirling motoren produceren bv groene stroom. Aluminium blijkt een ideale energieopslag van waterstof moleculen. Aluminium als “batterij” dus van H2 moleculen.

  De meeste mensen weten helemaal niet wat energie nu feitelijk is. Energie is de verplaatsing van trillingsfrequentie. Van golffuncties dus. Moleculen zijn veruit de beste energie dragers en niet elektronen….elektronen dienen geconsumeerd te worden op het moment dat je ze produceert. Windmolens, zonnepanelen, warmtepompen, elektriciteit netwerken, waterkrachtcentrales, onderhoud en opslag kosten allemaal veel meer grondstoffen en energie om te onderhouden dan kerncentrales.(behalve daar waar het de denkkracht in onze zg “kenniseconomie ” aangaat!) Kerncentrales leveren derhalve altijd goedkopere energie tegen een veel lagere (grondstoffen en ruimtelijk) milieu impact. De waterstofeconomie is niet geheel ondenkbaar zonder kernkracht, maar vormt wel haar belangrijke pijler.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.