Doorbraak: 39% meer zonnestroom, door 3% weg te gooien

American Public Power Association, via Unsplash Public Domain

Brancheorganisaties HollandSolar en Netbeheer Nederland kondigen vandaag samen aan dat zij nieuwe zonneparken nog voor slechts 70% van hun vermogen ruimte geven op het elektriciteitsnet. Minister Wiebes (EZK) is blij met deze oplossing.

Veel meer ruimte voor zonneparken

De afgelopen jaren is er veel subsidie toegekend aan grote zonneparken in het buitengebied. Gebonden door wet- en regelgeving hadden netbeheerders daar totaal niet op geanticipeerd.

“Als je groot wordt in het energiesysteem moet je ook verantwoordelijkheid nemen voor de infrastructuur die dat mogelijk maakt”, zegt Peter Molengraaf, van 2009 tot 2017 de baas bij netbeheerder Alliander en nu voorzitter van Holland Solar. “Vandaar dat wij hebben aangeboden om nieuwe zonnestroominstallaties efficiënter op het net aan te sluiten. Zo besparen we geld en maken ruimte voor nog meer duurzame energie.”


Weggooien van piekjes zonnestroom verreweg de beste optie

Gesteld voor de uitdagingen die ontstonden door de onverwachte opmars van zonneparken, maakten netbeheerders rare sprongen. Zowel Alliander als Enexis besloten zelfs om te experimenteren met waterstofproductie met de zonnestroom die zij niet binnen de wettelijke termijn via reguliere weg konden transporteren. Pilots met accu’s waren amper doelmatiger.

Tot 43% meer zonnepanelen

In het vandaag aangeboden convenant is uiteindelijk wijselijk beklonken dat zoninstallaties voortaan op niet meer dan 70% van het vermogen aan zonnepanelen worden aangesloten op het elektriciteitsnet.

Een zonnepark van 100 megawatt (MW) krijgt dus een aansluiting van 70MW. Als het goed zonnig is en alle zonnepanelen produceren maximaal dan gaat dus 30 megawatt aan zonvermogen verloren. Dat lijkt zonde maar dat valt reuze mee. “Een productiepiek van meer dan 70% komt jaarlijks maar zo’n 3% van de tijd voor”, zegt Holland Solar in het persbericht.


Veel meer zonnestroom op dezelfde aansluiting

Hooguit 3% van de potentiële jaaropbrengst van een zonnepark gaat dus verloren met de nieuwe aanpak. Daar staat tegenover dat per aansluiting liefst (1÷70%-1=) 43% extra ruimte ontstaat om extra zonnepanelen aan te sluiten. Op een aansluiting van 100 MW kan een zonneparkontwikkelaar dus liefst 143 MW aan zonnepanelen kwijt. Na aftrek van de maximaal 3 procent verlies ontstaat daarmee een meeropbrengst van 39% per aansluiting.

Eric Wiebes, Minister van Economische Zaken en Klimaat is blij met deze pragmatische oplossing: “De energietransitie stelt ons voor de uitdaging om niet alleen meer duurzame energie in Nederland op te wekken, maar ook zo’n manier dat we deze energie op een goede manier kwijt kunnen op ons elektriciteitsnet. Het is dan ook goed dat netbeheerders in samenwerking met de zonnesector en energieproducenten met goede oplossingen komen die hieraan bijdragen.”


Bron: Holland Solar / Imagecredit: American Public Power Association, via Unsplash Public Domain

Dit vind je misschien ook leuk...