Waterschap energieneutraal met 12,5 miljoen kuub biogas

Biomethaanproductie, via Host

Op de rioolwaterzuivering (RWZI) in Harderwijk bouwt het Waterschap Vallei en Veluwe samen met private partners een circulaire energiefabriek. De installatie verwerkt bioreststromen tot groengas, herbruikbaar CO2 en loosbaar water.

Duurzaam aardgas voor 5.000 huishoudens

De Bio-Energiecentrale Harderwijk is een project van agrarisch dienstverlener Jan Bakker en Waterschap Vallei en Veluwe. “Afval is geen afval meer, maar grondstof”, zegt Tanja Klip-Martin, dijkgraaf van het Waterschap. “Dat is volgens ons nog de enige juiste benadering.”

De centrale op het terrein van de waterzuivering verwerkt jaarlijks 100.000 ton mest en andere reststromen tot 12,5 miljoen kubieke meter biogas. Het ruwe biogas bevat veel CO2 en wordt in een membraaninstallatie opgewerkt tot 8 miljoen kuub groengas met dezelfde kwaliteit als aardgas uit Groningen. De 4,5 miljoen kuub CO2 die bij de scheiding vrijkomt, gebruikt een lokale bouwmaterialenproducent in zijn productie.

Circulaire biofabriek met minimaal transport

Bijzonder is dat de vergistings- en scheidingsinstallatie de bewerkte mest verregaand ontwaterd. Na de behandeling blijft er van de oorspronkelijke 100.000 ton aan ingaande reststromen nog slechts 9.000 ton digestaat over. Deze bodemverbeteraar wordt in zijn compacte vorm geëxporteerd naar het buitenland. Het water dat uit de installatie komt, voldoet aan de normen voor lozing bij de RWZI en wordt niet zinloos getransporteerd.

Bio-energiespecialist Host uit Enschede realiseert het project voor Waterschap Vallei en Veluwe. De bouw van de installaties start in december 2016. Als het project volledig operationeel is, levert de bio-energiecentrale een bijdrage van 30 procent aan de energieneutraliteit van het waterschap. Dankzij het project in Harderwijk en andere energie- en grondstofprojecten in Apeldoorn en Amersfoort produceert Vallei en Veluwe al in 2020 even veel duurzame energie als zijn RWZI’s en andere activiteiten gebruiken.

infographic_bech-1

Bron: Vallei en Veluwe, Host, Jan Bakker / Imagecredit: Host (foto), Vallei en Veluwe (infographic)

 

Dit vind je misschien ook leuk...