Litouwen ruilt duizenden oude auto’s in voor (elektrische) fiets

Tower Electric Bikes, via Unsplash Public Domain

De Litouwse regering heeft dit jaar een slooppremie van tot €1.000 ingesteld voor mensen die een oude auto inruilen voor een elektrische fiets of scooter. Voor Nederland in coronacrisis zou dit ook wel eens wijs beleid kunnen zijn.

Beweging en gezonde lucht extra betaalbaar

De inruilregeling ging in mei 2020 van start met een budget van €5 mln. Wegens succes heeft de regering inmiddels €3 mln extra uitgetrokken. Per inruil is een subsidiebedrag van €400 tot maximaal €1.000 beschikbaar.

Daarmee heeft Litouwen** al meer dan 8.500 van zijn meest vervuilende auto’s van de weg gehaald en vervangen voor reguliere fietsen, elektrische fietsen en scooters*. Op krap 2 miljoen inwoners betekent dat dat Litouwers regelmatiger elektrisch aangedreven tweewielers gaan zien, wat de kans vergroot dat ook andere Letten een elektrische fiets of scooter overwegen.


Slooppremie verkiezingsbelofte voor Nederland in 2021?

Als stimulering om oude auto’s voor nieuwe auto’s in te ruilen is de slooppremie een bekend middel. In het verleden vaak toegepast om de economie in zware tijden een boost te geven. Recenter vaak ook als stimulans om de meest vervuilende auto’s uit het straatbeeld te weren en de luchtkwaliteit in binnensteden te verbeteren.

Slopen voor klimaat en economie

In Amsterdam was dit voorjaar een slooppremie van kracht specifiek voor de oudste diesels. Landelijk was in 2009, na de kredietcrisis, een slooppremie beschikbaar.

Met de verwachte economische teruggang als gevolg van de coronapandemie en het toenemende belang van CO2-reductie ligt het voor de hand dat we de komende jaren opnieuw cash for clunkers-programma’s gaan zien in omringende landen. In landen met een grote auto-industrie wordt vaak succesvol gelobbyd voor slooppremies, met de belofte banen te behouden.

Nederland kent nauwelijks een auto-industrie, wel een groot aantal producenten van (elektrische) fietsen. Ook heeft Nederland een flinke klimaatambitie. Uit de Klimaatenergieverkenning van het Planbureau voor de Leefomgeving bleek echter dat (onder meer) de CO2-reductie doelen voor de sector mobiliteit gemist dreigen te worden. Daar komt bij dat Nederland kampt met een forse stikstofproblematiek. Juist de achterhaalde verbrandingstechniek in oude motoren produceert een onevenredig groot volume schadelijke stikstofoxiden. Op de fiets naar (thuis)kantoor is dus ook beter voor de biodiversiteit.

Als één land het voorbeeld van Litouwen zou kunnen volgen dan is het Nederland***. En laat nu net Nederland over een half jaar naar de stembus moeten. Vast net te laat voor de verkiezingsprogramma’s, maar welke partij pakt de handschoen op?


*Vermoedelijk wordt hier met scooter een elektrische step bedoeld;

**Oei. In de eerdere versie had ik het over Letland i.p.v. Litouwen. 😳 Gelukkig was er eindredactie via Twitter, bedankt!

***Voor de geïnteresseerden: Ik heb geen aandelen in fietsfabrikanten en ik heb ook geen oude auto die ik zou willen inruilen. Wie terugbladert (bewust geen link) vindt wel een advertorial voor een elektrische fiets. Ook die heeft met dit bericht niets te maken. Dit initiatief slaat op gezondheid, milieu, klimaat en economie meerdere vliegen in één klap, en verdient wat mij betreft navolging.


Bron: LRT / Imagecredit: Tower Electric Bikes, via Unsplash Public Domain

Dit vind je misschien ook leuk...