Gratis thuisaccu of 20 zonnepanelen voor buren windpark

Windpark, via AGL

Het Australische energiebedrijf AGL laat huiseigenaren rond een te bouwen windpark in Queensland op creatieve wijze meeprofiteren van de opbrengsten van het energieproject. Omwonenden krijgen een flink zonnedak cadeau.

Duurzaam cadeautje voor omwonenden 

Het Coopers Gap Windpark dat AGL in het westen van Australië realiseert, krijgt 400 megawatt aan windturbines. Daarmee levert het project genoeg stroom voor meer dan 190.000 Australische huishoudens.

AGL komt bewoners uit de omgeving van het windpark tegemoet met een waardevol cadeau. Aan iedereen die binnen 2 kilometer van het project woont, stelt het energieconcern een zonnedak van 5 kilowatt beschikbaar. Dat komt neer op zo’n 20 zonnepanelen per woning. Wie al over eigen zonnestroom beschikt, krijgt een gratis thuisaccu.

Omwonenden windmolens profiteren mee van duurzame energie

Net als in Australië maken ook omwonenden van Nederlandse windprojecten zich zorgen over de impact van windmolens op de directe leefomgeving. Veel van de weerstand ontstaat door de scheve verhouding tussen veronderstelde overlast en inkomsten. Mensen die mee-investeren in een windpark, zijn veel enthousiaster dan omwonenden die niet zelf voor de windmolens ‘in de achtertuin’ gekozen hebben.

Veel windparken zijn echter te groot om via een lokale energiecooperatie op te zetten. In die gevallen is het voorstel van AGL een topalternatief. De zonnepanelen zeker zo lang mee als de windmolens: gedurende de volle levensduur van het windpark genieten omwonden van gratis zonnestroom. Dan neem je de geringe maar reële impact van het windpark snel voor lief.

Het model van AGL één op één toepassen in Nederland is wat prijzig. In een straal van 2 kilometer rond het Coopers Gap Project staan hooguit 35 huizen. Dat zijn er in Nederland doorgaans meer. Voor energieconcerns met een winstoogmerk te duur maar de overheid kan prima bijpassen. De duurzame energiedoelen zijn met de huidige weerstand tegen windparken praktisch onbereikbaar en zonnepanelen en windmolens gaan sowieso uitstekend samen.

Bron: Southburnett, AGL / Imagecredit: AGL

Dit vind je misschien ook leuk...