Jetten laat klassieke benzineauto tot 2030 groene waterstof tanken

Julian Hochgesang, via Unsplash Public Domain

Minister Jetten voor Klimaat en Energie steunt de ontwikkeling van elektrolysers en groene waterstofproductie via de raffinageroute. Het voorgaande kabinet zette deze route al open voor 2023 en 2024. Jetten verlengt dat nu tot 2030.

Fictief bijmengen van groene waterstof

De Europese Commissie (EC) schrijft voor dat elke liter diesel en benzine een minimumaandeel hernieuwbare energie bevat. Tot nu toe lossen olieraffinaderijen dat op door biobrandstoffen bij te mengen.

Raffinaderijen zijn grootverbruikers van waterstof. Die waterstof komt nu nog uit (fossiele) restgassen uit het raffinageproces of uit aardgas. Verschillende olieconcerns zien een grote toekomst in groene waterstof, onder meer om hun eigen bedrijfsvoering te verduurzamen. Met de raffinageroute maakte het kabinet Rutte III het in oktober 2021 mogelijk om ook hernieuwbare energie (in dit geval groene waterstof) verbruikt in de raffinage van aardolie mee te tellen ter invulling van het door de EC voorgeschreven minimumpercentage hernieuwbare energie in autobrandstoffen.

Het – toen al demissionaire – kabinet stond deze verrekening echter alleen toe voor de jaren 2023 en 2024. De logische kritiek die volgde, is dat de raffinageroute voor slechts 2 jaar onvoldoende oplevert om de investering in een elektrolyser te verantwoorden. Bovendien was het ook eind 2021 al kort dag om een elektrolyser nog in 2023 in bedrijf te krijgen. Met de toezegging om de verrekening tot 2030 mogelijk te maken, loont het nu waarschijnlijk wel om een elektrolyser te bouwen.


Benzine- en dieselrijders financieren de leercurve van elektrolysers

Nog veel minder efficiënt dan een brandstofcelauto

Mogelijk heb je ergens eens gelezen dat auto’s op waterstof niet bijzonder wenselijk zijn. Dit omdat de productie van waterstof uit elektriciteit, de distributie van waterstof en de omzetting van waterstof terug naar elektriciteit in een brandstofcel gepaard gaat met grote energieverliezen.

We kunnen nu kiezen om te investeren in brandstofcelauto’s en waterstoftankstations, of in veel efficiëntere batterij-elektrische auto’s en de bijbehorende laadinfrastructuur. Voor de toekomst moeten we doen wat verstandig is, en daar horen waterstofauto’s niet bij. Verbruik van waterstof in raffinaderijen en vervolgens indirect in ouderwetse verbrandingsmotoren kent nog een veel beroerder systeemrendement dan echte waterstofauto’s. En toch is deze raffinageroute wel een goed idee.

Benzine- en dieselauto’s zijn nu de norm. Het zal jaren duren voordat elektrische auto’s de huidige fossiele vloot hebben vervangen. Tot het zover is, verbruiken raffinaderijen waterstof om aardolie om te zetten in benzine en diesel. Brandstofverkopers die groene waterstof benutten ter invulling van het Europese Renewable Energy Directive (RED II) hoeven minder biobrandstoffen te kopen en doen waardevolle ervaring op met de bouw en exploitatie van elektrolysers.

Elektrolysers blijven belangrijk lang nadat de laatste benzineauto gesloopt is. Tot het zover is, maakt ‘bijmengen’ van groene waterstof in diesel en benzine deze fossiele brandstoffen duurder en de overstap naar een elektrische auto aantrekkelijker.


Bron: EZK / Imagecredit: Julian Hochgesang, via Unsplash Public Domain

Dit vind je misschien ook leuk...